News and Articles

Announcements and releases
1 - Prejem sofinanciranja za nakup tehnoloske opreme
Javni razpis Evropske unije – NextGenerationEU- Ukrep: NACRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Podjetje DAIHEN VARSTROJ, Varjenje in rezanje ter robotizacija d.d. je na javnem razpisu Evropske unije – NextGenerationEU uspešno pridobilo sofinanciranje za nakup tehnološke opreme za avtomatizacijo produktnih centrov in dekarbonizacijo poslovanja v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost. Cilj izvajanja Mehanizma je spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne povezanosti Evropske unije, izboljšanje odpornosti držav članic, njihove pripravljenosti na krize, sposobnosti prilagajanja in njihovih razvojnih možnosti. Z mehanizmom se zagotavlja finančna podpora EU za doseganje mejnikov in ciljev z namenom izvedbe reform in naložb, kakor so določeni v Načrtu za okrevanje in odpornost Republike Slovenije. Namen investicije so bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe ob istočasnem zagotavljanju trajnosti, dekarbonizacije oz. razogljičenja in digitalizacije poslovanja. Z izvedbo projekta bomo ohranili število zaposlenih, povišali dodano vrednost na zaposlenega ob povišani snovni in energetski učinkovitosti ter pozitivno vplivali na okolje.

Finančna sredstva za izvedbo naložbe zagotavljata Republika Slovenija in Evropska unija iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, NextGenerationEU.

TRAJANJE PROGRAMA: 19.05.2022 -18.05.2025

CELOTNI PRORAČUN:  1.381.672,00 €

EU-FINANCIRANJE: 386.185,82 €

2 - Obvestilo o sofinanciranju
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana je preko Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (Oznaka: JR SE OVE 2021) v okviru OP EKP 2014-2020  (Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 -popr., 15/17, 69/17, 67 /18, 51/21 in 208/21; ) podjetju DAIHEN VARSTROJ d.d., Industrijska ulica 4, 9220 Lendava sofinancirala operacijo Nakupa in vgradnje sončne elektrarne na objektu podjetja. Vrednost investicije:  150.981,00 EUR

Get all the essential welding, cutting, robotisation and automation news delivered directly to your inbox.

ALL THE WELDING & AUTOMATION NEWS U NEED, RIGHT IN YOUR INBOX.